Category Archives: Úradná tabuľa

Cesta 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK

Peter Badinka/ august 13, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Obec Šiatorská Bukovinka na žiadosť MŽP SR zverejňuje podklady na posúdenie vplyvu cesty 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK. Dokumenty sú prílohou tejto správy a je možné do nich nahliadnuť aj v pracovných hodinách na obecnom úrade. Pripomienky je možné podávať do 30 dní v podateľni obecného úradu.

Výsledky prezidentských volieb – 2. kolo

Marki007/ marec 30, 2019/ Úradná tabuľa

Druhé kolo prezidentských volieb v obci Šiatorská Bukovinka vyhral Maroš Šefčovič, ktorý získal 59 hlasov (59 % platných hlasov). Druhého kola prezidentských volieb sa v našej obci zúčastnilo 102 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 38,76 %. KANDIDÁT POČET HLASOV % PLATNÝCH HLASOV Maroš Šefčovič 59 59 Zuzana Čaputová 41 41

Výsledky prezidentských volieb – 1. kolo

Marki007/ marec 16, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Víťazkou prvého kola prezidentských volieb v obci Šiatorskej Bukovinke sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 35 hlasov (30,43 % platných hlasov). Spolu bolo odovzdaných 115 platných hlasov. Vzhľadom na počet oprávnených voličov v obci Šiatorská Bukovinka, ktorých je 252, to predstavuje volebnú účasť 45,63 %. KANDIDÁT POČET HLASOV % PLATNÝCH HLASOV Zuzana Čaputová 35 30,43 % Štefan Harabin 29 25,22

Read More

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Peter Badinka/ február 22, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Volebný okrsok sa bude nachádzať na Obecnom úrade v Šiatorskej

Read More

Výsledky komunálnych volieb 2018

Marki007/ november 11, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Kumunálnych volieb sa zúčastnilo v obci Šiatorská Bukovinka 139 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 54,72%. Voľba starostu obce Počet platných hlasov: 123 Ing. Peter Badinka 123 hlasov Voľby do obecného zastupiteľstva Počet platných hlasov: 137 Peter Barančík 99 Richard Badinka 94 Renáta Spodniaková 84 Jozef Gondáš 74 Miroslav Barjak 68 Sabína Feherváryová 64 Július Ševčík 57

Komunálne voľby 2018 – zoznam kandidátov

Marki007/ september 26, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Vážení občania, obec Šiatorská Bukovinka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby starostu obce podľa jednotlivých volebných obvodov nasledovne: Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva (volebný obvod č.

Read More

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – financovanie

Marki007/ júl 31, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Zverejňujeme občanom materiály k financovaniu rekonštrukcie miestnej komunikácie k hradu Šomoška. Žiadosť o zriadení bežného účtu – SZRB (1,80 MB) 31. 7. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva (0,09 MB) 31. 7. 2018 Dohoda k blankozmenke (0,07 MB) 31. 7. 2018 Úverová zmluva (0,13 MB) 31. 7. 2018 SEPA mandát (0,31 MB) 31. 7. 2018 Blankozmenka (0,03 MB) 31. 7.

Read More

95. výročie osídlenia obce

Marki007/ jún 26, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Obec Šiatorská Bukovinka srdečne pozýva všetkých rodákov a ich potomkov, ktorí dodnes nosia “Bukovinku” a “Šiatoroš” vo svojom srdci na oslavy výročia osídlenia obce. Oslavy sa budú konať 30. júna 2018 a 1. júla 2018 v obci Šiatorská Bukovinka.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.6.2018

Marki007/ jún 12, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

V mene starostu obce p. Badinku Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa uskutoční 13.06.2018 /streda / o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Správa z uznesenia. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017. Schválenie použitia rezervného fondu. Schválenie použitia výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti. Schválenie

Read More

Zmluva na rekonštrukciu miestnych komunikácií s firmou STRABAG

Marki007/ jún 8, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Zverejňujeme občanom zmluvu na rekonštrukciu miestnych komunikácií s firmou STRABAG vrátane všetkých príloh Rekonštrukcia komunikácií – zmluva (0,55 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – príloha č.1: Rozpočet (0,09 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – príloha č.2: Výzva (0,30 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – plnomocenstvo Ing. Müller (1,18 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – plnomocenstvo Ing.

Read More

Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia miestnej komunikácie, stavebný dozor

Marki007/ jún 7, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Zverejňujeme výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru na stavbu s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hradom Šomoška – vetva “D”. Návrh zmluvy na výkon stavebného dozoru (0,24 MB) Návrh na plnenie kritérií (0,18

Read More

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Marki007/ marec 15, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 28.3.2018 08:00 do 28.3.2018 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Ďalšie prerušenia distribúcie elektrickej energie sú plánované v termínoch:

Read More

Rozhľadňa: Pozrime sa na tri hrady

Marki007/ december 13, 2017/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Hodnotiaca správa o zrealizovanom projekte Názov projektu: Pozrime sa na tri hrady Prijímateľ žiadosti: Obec Šiatorská Bukovinka č. 41, 985 58 Radzovce Dátum a miesto realizácie: Predpokladaný termín dokončenia: november 2017 Cieľom projektu bolo postaviť výhliadkovú plošinu z ktorej bude výhľad na tri hrady Šomoška, Fiľakovo a Salgó hrad v Maďarskej republike. Hrad Šomoška je Národnou kultúrnou pamiatkou, ktorý navštevuje množstvo turistov z domova aj zo

Read More

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Marki007/ november 4, 2017/ Úradná tabuľa/ 0 komentárov

Prinášame občanom prehľad volebných výsledkov v Šiatorskej Bukovinke vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017. Spolu bolo odovzdaných 120 platných hlasov, čo predstavuje volebnú účasť 45,98 %. Voľba predsedu BBSK Meno kandidáta Počet hlasov Podiel Marian Kotleba 34 29,57 % Ján Lunter 34 29,57 % Igor Kašper 29 25,22 % Pavel Greksa 6 5,22

Read More