Hrad Šomoška v roku 2023

Peter Badinka/ 28 novembra, 2023/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

Tento rok sa na hrade Šomoška pokračovalo v obnove hradných múrov a pre turistov sme pripravili jednu novinku. II. Etapa na záchranných prácach kritického stavu hradbového múru I. V roku 2023 sme pokračovali v záchranných prácach na hradbovom múre I., ktorý sa v roku 2021 zosunul a hrozilo jeho ďalšie poškodenie a zosunutie na náučný chodník. Z tohto dôvodu bol

Read More

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania

Peter Badinka/ 6 novembra, 2023/ Úradná tabuľa

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 30.10.2023 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks orech s obvodom kmeňa predom neurčeným rastúcom na parcele č. 1104/1 register CKN v intraviláne, druh pozemku TTP. Odôvodnenie žiadosti: Ohrozenie chaty v ich bezprostrednej blízkosti. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade

Read More

Munipolis – MOBILNÍ ROZHLAS

Peter Badinka/ 19 septembra, 2023/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Vážení občania,spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis? ·  Počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu·  Novinky z

Read More

Oslavy 100-tého výročia osídlenia obce Šiatorská Bukovinka

Peter Badinka/ 7 júla, 2023/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Toto krásne výročie si pripomíname od roku 1923 , kedy prvý rodáci z Podpoľania začali osídľovať našu obec. Oslavy prebehli v dvoch dňoch:Dňa 30.06.2023 v piatok sa uskutočnil Galavečer, na ktorom boli udeľované poďakovania najstarším obyvateľom obce a ocenenia. Cena obce Šiatorská Bukovinka bola udelená bývalým starostom obce Júliusovi Ševčíkovi a Jurajovi Badinkovi za rozvoj obce počas ich pôsobenia vo funkcií starostu obce.

Read More

Obnova hradu Šomoška v roku 2022

Peter Badinka/ 16 decembra, 2022/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

V roku 2022 sa nám podarilo úspešne nadviazať na predchádzajúci rok a pokračovať v obnovovaní poškodených častí hradu Šomoška, ale podarilo sa nám pridať aj niečo nové. NOVÉ MREŽE NA HRADE ŠOMOŠKA Pred zahájením letnej sezóny sa nám podarilo vymeniť staré a už aj poškodené mreže za nové vyrobené domácim kováčom pánom Ladislavom Komorom. Aj naďalej by sme chceli spolupracovať

Read More

Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Peter Badinka/ 8 septembra, 2022/ Dokumenty, Nezaradené, Úradná tabuľa

Zoznam kandidátov na starostu obce: Peter Badinka, Ing. 36 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia,HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva Michaela Babicová, Ing., 39 r., FRSR – štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka Richard Badinka, Mgr., 41 r., vedúci lomu, nezávislý kandidát Peter Barančík, Bc., 42 r., policajt, nezávislý kandidát Miroslav Barjak, 40 r., vedúci

Read More

Oznámenie k voľbám 2022

Peter Badinka/ 12 júla, 2022/ Dokumenty, Úradná tabuľa

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) a  Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z.z. oznamujeme (viď. príloha) : Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Read More

Obnova hradu Šomoška v roku 2021

Peter Badinka/ 15 decembra, 2021/ Náučné chodníky, Úradná tabuľa

Veľký krok vpred v obnove hradu ŠOMOŠKA V roku 2021 sa nám podarilo začať s dlho očakávanou obnovou hradu Šomoška. Sme vďační Ministerstvu kultúry ktoré uvoľnilo prostriedky a v rámci programu Obnovme svoj dom nám bola umožnená oprava poškodených častí hradu. Tento rok bol prvý v ktorom boli v rámci obnovy zapojený aj nezamestnaní občania obce, ktorí vykonávali pomocné a

Read More

Pozvánka na verejné prerokovanie

Peter Badinka/ 25 októbra, 2021/ Dokumenty, Nezaradené, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka a Obec Radzovce ako dotknuté obce Vás, zmysle §34 ods. 2, ods.3 a ods. 5 č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozývajú na verejne prerokovanie navrhovanej činnosti ” Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu”, ktoré sa uskutoční dna 09.11.2021 (utorok) o 14:00 hodine

Read More

Zverejnenie – Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu

Peter Badinka/ 21 októbra, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka, zverejňuje informáciu o hodnotení navrhovanej činnosti a o začatí konania „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke. Kópie je možné vyhotovovať len na vlastné náklady. Pripomienky sa môžu podávať v podateľni obecného úradu do 30 dní od zverejnenia správy. Dokumentácia a prílohy sú k nahliadnutiu aj na webovom sídle

Read More

Sčítanie obyvateľov

Peter Badinka/ 18 februára, 2021/ Úradná tabuľa

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Bližšie informácie: https://www.scitanie.sk/

Sčítanie obyvateľov

Peter Badinka/ 27 januára, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),

Read More

Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu.

Peter Badinka/ 3 júla, 2020/ Náučné chodníky, Úradná tabuľa

Partnermi projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu” sú mesto Fiľakova obec Šiatorská Bukovinka, maďarskí partneri mesto Bátonyterenye  a riaditeľstvo Národného parku Bükk. Všetci partneri spolu získajú viac ako 2,1 milióna eur V Šiatorskej Bukovinke vďaka dotácii komplexne zrekonštruovali cestu k hradu Šomoška Z poskytnutej dotácie takmer 150-tisíc eur dokončila komplexnú rekonštrukciu cesty, týmto vznikla ako nová prístupová cesta k hradu,

Read More

Fotokniha Živé dedičstvo Novohradu

Peter Badinka/ 3 júla, 2020/ Náučné chodníky, Úradná tabuľa

Fotokniha Živé dedičstvo Novohradu prezentuje na 88 stranách a viac ako stovke fotografií najatraktívnejšie lokality, kultúrne i prírodné dedičstvo okolia Fiľakova, Šiatorskej Bukovinky, územia Národného parku Bükk a mesta Bátonyterenye. Menovaní štyria partneri sa spoločne podieľajú na cezhraničnom projekte INTERREG. Výsledkom projektu je aj nová fotokniha. https://mynovohrad.sme.sk/c/22430504/zive-dedicstvo-novohradu-sa-dockalo-krstu.html https://www.filakovo.sk/documents/filakovske_zvesti/2020/fz_r16_c6_sk.pdf

Výsledky volieb do NRSR 2020

Marki007/ 29 februára, 2020/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Prinášame občanom výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v Šiatorskej Bukovinke. Pre zobrazenie preferenčných hlasov pre kandidátov jednotlivých strán kliknite na názov politickej strany v tabuľke alebo v grafe.

Info: voľby do NR SR 2020

Peter Badinka/ 9 januára, 2020/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V prípade ak máte trvalí pobyt v našej obci, ale hlasovať by ste chceli v inom volebnom okrsku na Slovensku je potrebné nám doručiť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na adresu ocusiat.buk@stonline.sk tieto žiadosti prijímame do 13.02.2020. Hlasovací preukaz si môžte vyzdvihnúť aj osobne na obecnom úrade do 28.02.2020 v úradných hodinách.

Voľba poštou pre voľby do NR SR 2020

Peter Badinka/ 5 novembra, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (ďalej len „voľby“), konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimojej územia podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) . Voliči môžu požiadať obec v ktorej majú

Read More

Cesta 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK

Peter Badinka/ 13 augusta, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Obec Šiatorská Bukovinka na žiadosť MŽP SR zverejňuje podklady na posúdenie vplyvu cesty 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK. Dokumenty sú prílohou tejto správy a je možné do nich nahliadnuť aj v pracovných hodinách na obecnom úrade. Pripomienky je možné podávať do 30 dní v podateľni obecného úradu.

Výsledky prezidentských volieb – 2. kolo

Marki007/ 30 marca, 2019/ Úradná tabuľa

Druhé kolo prezidentských volieb v obci Šiatorská Bukovinka vyhral Maroš Šefčovič, ktorý získal 59 hlasov (59 % platných hlasov). Druhého kola prezidentských volieb sa v našej obci zúčastnilo 102 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 38,76 %. KANDIDÁT POČET HLASOV % PLATNÝCH HLASOV Maroš Šefčovič 59 59 Zuzana Čaputová 41 41

Výsledky prezidentských volieb – 1. kolo

Marki007/ 16 marca, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Víťazkou prvého kola prezidentských volieb v obci Šiatorskej Bukovinke sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 35 hlasov (30,43 % platných hlasov). Spolu bolo odovzdaných 115 platných hlasov. Vzhľadom na počet oprávnených voličov v obci Šiatorská Bukovinka, ktorých je 252, to predstavuje volebnú účasť 45,63 %. KANDIDÁT POČET HLASOV % PLATNÝCH HLASOV Zuzana Čaputová 35 30,43 % Štefan Harabin 29 25,22

Read More

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Peter Badinka/ 22 februára, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Volebný okrsok sa bude nachádzať na Obecnom úrade v Šiatorskej

Read More

Výsledky komunálnych volieb 2018

Marki007/ 11 novembra, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Kumunálnych volieb sa zúčastnilo v obci Šiatorská Bukovinka 139 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 54,72%. Voľba starostu obce Počet platných hlasov: 123 Ing. Peter Badinka 123 hlasov Voľby do obecného zastupiteľstva Počet platných hlasov: 137 Peter Barančík 99 Richard Badinka 94 Renáta Spodniaková 84 Jozef Gondáš 74 Miroslav Barjak 68 Sabína Feherváryová 64 Július Ševčík 57

Komunálne voľby 2018 – zoznam kandidátov

Marki007/ 26 septembra, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Vážení občania, obec Šiatorská Bukovinka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby starostu obce podľa jednotlivých volebných obvodov nasledovne: Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva (volebný obvod č.

Read More

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – financovanie

Marki007/ 31 júla, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Zverejňujeme občanom materiály k financovaniu rekonštrukcie miestnej komunikácie k hradu Šomoška. Žiadosť o zriadení bežného účtu – SZRB (1,80 MB) 31. 7. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva (0,09 MB) 31. 7. 2018 Dohoda k blankozmenke (0,07 MB) 31. 7. 2018 Úverová zmluva (0,13 MB) 31. 7. 2018 SEPA mandát (0,31 MB) 31. 7. 2018 Blankozmenka (0,03 MB) 31. 7.

Read More

95. výročie osídlenia obce

Marki007/ 26 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Obec Šiatorská Bukovinka srdečne pozýva všetkých rodákov a ich potomkov, ktorí dodnes nosia “Bukovinku” a “Šiatoroš” vo svojom srdci na oslavy výročia osídlenia obce. Oslavy sa budú konať 30. júna 2018 a 1. júla 2018 v obci Šiatorská Bukovinka.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.6.2018

Marki007/ 12 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V mene starostu obce p. Badinku Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa uskutoční 13.06.2018 /streda / o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Správa z uznesenia. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017. Schválenie použitia rezervného fondu. Schválenie použitia výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti. Schválenie

Read More

Zmluva na rekonštrukciu miestnych komunikácií s firmou STRABAG

Marki007/ 8 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Zverejňujeme občanom zmluvu na rekonštrukciu miestnych komunikácií s firmou STRABAG vrátane všetkých príloh Rekonštrukcia komunikácií – zmluva (0,55 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – príloha č.1: Rozpočet (0,09 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – príloha č.2: Výzva (0,30 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – plnomocenstvo Ing. Müller (1,18 MB) 8. 6 2018 Rekonštrukcia komunikácií – plnomocenstvo Ing.

Read More

Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia miestnej komunikácie, stavebný dozor

Marki007/ 7 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Zverejňujeme výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru na stavbu s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hradom Šomoška – vetva “D”. Návrh zmluvy na výkon stavebného dozoru (0,24 MB) Návrh na plnenie kritérií (0,18

Read More

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Marki007/ 15 marca, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 28.3.2018 08:00 do 28.3.2018 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Ďalšie prerušenia distribúcie elektrickej energie sú plánované v termínoch:

Read More

Rozhľadňa: Pozrime sa na tri hrady

Marki007/ 13 decembra, 2017/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Hodnotiaca správa o zrealizovanom projekte Názov projektu: Pozrime sa na tri hrady Prijímateľ žiadosti: Obec Šiatorská Bukovinka č. 41, 985 58 Radzovce Dátum a miesto realizácie: Predpokladaný termín dokončenia: november 2017 Cieľom projektu bolo postaviť výhliadkovú plošinu z ktorej bude výhľad na tri hrady Šomoška, Fiľakovo a Salgó hrad v Maďarskej republike. Hrad Šomoška je Národnou kultúrnou pamiatkou, ktorý navštevuje množstvo turistov z domova aj zo

Read More

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Marki007/ 4 novembra, 2017/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Prinášame občanom prehľad volebných výsledkov v Šiatorskej Bukovinke vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017. Spolu bolo odovzdaných 120 platných hlasov, čo predstavuje volebnú účasť 45,98 %. Voľba predsedu BBSK Meno kandidáta Počet hlasov Podiel Marian Kotleba 34 29,57 % Ján Lunter 34 29,57 % Igor Kašper 29 25,22 % Pavel Greksa 6 5,22

Read More