Cestovný poriadok

Šiatorská Bukovinka => Fiľakovo => Lučenec

http://www.sadlc.sk/public/cp/lc/60641105.htm

5:00 X6:05 X7:00 6✝7:00 X9:2510:05 X
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. –:–
2 Šiatorská Bukovinka,obec 05:00
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 05:02
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 05:03
4 Šiatorská Bukovinka,lom 05:04
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 05:05
6 Čakanovce,II.zast. 05:09
7 Čakanovce 05:11
7 Čakanovce,I.zast. 05:13
9 Radzovce,ZŠ 05:15
9 Radzovce,kult.dom 05:17
9 Radzovce,I.zast. 05:18
12 Belina,rázc. 05:20
13 Biskupice,nám. 05:22
14 Fiľakovo,ŠM 05:24
16 Fiľakovo,žel.st. 05:27
17 Fiľakovo,pošta 05:29
17 Fiľakovo,aut.st. 05:31
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. 06:05
2 Šiatorská Bukovinka,obec 06:08
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 06:10
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 06:11
4 Šiatorská Bukovinka,lom 06:12
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 06:13
6 Čakanovce,II.zast. 06:15
7 Čakanovce 06:16
7 Čakanovce,I.zast. 06:17
9 Radzovce,ZŠ 06:19
9 Radzovce,kult.dom 06:25
9 Radzovce,I.zast. 06:27
12 Belina,rázc. 06:30
13 Biskupice,nám. 06:32
14 Fiľakovo,ŠM 06:34
16 Fiľakovo,poliklinika 06:36
17 Fiľakovo,pošta 06:38
17 Fiľakovo,aut.st. 06:40
18 Fiľakovo,ÚNZ 06:43
21 Fiľakovo,ŠM Egreš 06:45
22 Fiľakovské Kováče,Kurtáň 06:47
23 Fiľakovské Kováče 06:50
25 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač. 06:52
27 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. 06:54
28 Holiša,Krutkova osada 06:55
29 Lučenec,Fabianka záhradky 06:56
30 Lučenec,Malá Fabianka 06:57
31 Lučenec,Fabianka 06:58
32 Lučenec,Quercus 06:59
33 Lučenec,ZŤS 07:00
34 Lučenec,pri moste 07:01
35 Lučenec,AS 07:05
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. 07:00
2 Šiatorská Bukovinka,obec 07:03
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 07:05
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 07:06
4 Šiatorská Bukovinka,lom 07:07
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 07:08
6 Čakanovce,II.zast. 07:10
7 Čakanovce 07:12
7 Čakanovce,I.zast. 07:13
9 Radzovce,ZŠ 07:15
9 Radzovce,kult.dom 07:17
9 Radzovce,I.zast. 07:19
12 Belina,rázc. 07:22
13 Biskupice,nám. 07:24
14 Fiľakovo,ŠM 07:25
16 Fiľakovo,poliklinika 07:27
17 Fiľakovo,pošta 07:29
17 Fiľakovo,aut.st. 07:35
18 Fiľakovo,Pepita 07:37
18 Fiľakovo,ZŠ maďarská 07:38
20 Fiľakovo,ŠM Egreš 07:41
21 Fiľakovské Kováče,Kurtáň 07:42
22 Fiľakovské Kováče 07:44
24 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač. 07:46
26 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. 07:48
27 Holiša,Krutkova osada 07:49
28 Lučenec,Fabianka záhradky 07:50
29 Lučenec,Malá Fabianka 07:51
30 Lučenec,Fabianka 07:52
31 Lučenec,Quercus 07:54
32 Lučenec,ZŤS 07:55
33 Lučenec,pri moste 07:56
34 Lučenec,AS 07:59
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. 07:00
2 Šiatorská Bukovinka,obec 07:03
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 07:05
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 07:06
4 Šiatorská Bukovinka,lom 07:07
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 07:08
6 Čakanovce,II.zast. 07:10
7 Čakanovce 07:12
7 Čakanovce,I.zast. 07:13
9 Radzovce,ZŠ 07:15
9 Radzovce,kult.dom 07:18
9 Radzovce,I.zast. 07:19
12 Belina,rázc. 07:22
13 Biskupice,nám. 07:25
14 Fiľakovo,ŠM 07:27
16 Fiľakovo,poliklinika 07:29
17 Fiľakovo,pošta 07:32
17 Fiľakovo,aut.st. 07:44
18 Fiľakovo,Pepita 07:46
18 Fiľakovo,ZŠ maďarská 07:47
20 Fiľakovo,ŠM Egreš 07:50
21 Fiľakovské Kováče,Kurtáň 07:52
22 Fiľakovské Kováče 07:54
24 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač. 07:56
26 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. 07:58
27 Holiša,Krutkova osada 08:00
28 Lučenec,Fabianka záhradky 08:01
29 Lučenec,Malá Fabianka 08:02
30 Lučenec,Fabianka 08:03
31 Lučenec,Quercus 08:05
32 Lučenec,ZŤS 08:06
33 Lučenec,pri moste 08:07
34 Lučenec,AS 08:12
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. 09:25
2 Šiatorská Bukovinka,obec 09:28
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 09:30
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 09:31
4 Šiatorská Bukovinka,lom 09:32
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 09:33
6 Čakanovce,II.zast. 09:35
7 Čakanovce 09:37
7 Čakanovce,I.zast. 09:38
9 Radzovce,ZŠ 09:40
9 Radzovce,kult.dom 09:43
9 Radzovce,I.zast. 09:45
12 Belina,rázc. 09:48
13 Biskupice,nám. 09:50
14 Fiľakovo,ŠM 09:51
16 Fiľakovo,poliklinika 09:53
17 Fiľakovo,pošta 09:55
17 Fiľakovo,aut.st. 10:10
18 Fiľakovo,ÚNZ 10:14
20 Fiľakovo,ŠM Egreš 10:16
21 Fiľakovské Kováče,Kurtáň 10:17
22 Fiľakovské Kováče 10:20
24 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač. 10:22
26 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. 10:24
27 Holiša,Krutkova osada 10:25
28 Lučenec,Fabianka záhradky 10:26
29 Lučenec,Malá Fabianka 10:27
30 Lučenec,Fabianka 10:28
31 Lučenec,Quercus 10:29
32 Lučenec,ZŤS 10:30
33 Lučenec,pri moste 10:32
34 Lučenec,AS 10:35
km zastávka čas
0 Šiatorská Bukovinka,št.hr. 10:05
3 Šiatorská Bukovinka,rázc. 10:08
4 Šiatorská Bukovinka,ZŠ 10:09
4 Šiatorská Bukovinka,lom 10:10
5 Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 10:11
6 Čakanovce,II.zast. 10:13
7 Čakanovce 10:15
7 Čakanovce,I.zast. 10:16
9 Radzovce,ZŠ 10:18
9 Radzovce,kult.dom 10:20
9 Radzovce,I.zast. 10:21
12 Belina,rázc. 10:24
13 Biskupice,nám. 10:26
14 Fiľakovo,ŠM 10:28
16 Fiľakovo,poliklinika 10:30
17 Fiľakovo,pošta 10:32
17 Fiľakovo,aut.st. 10:35
18 Fiľakovo,ÚNZ 10:37
22 Fiľakovské Kováče 10:42
26 Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc. 10:46
33 Lučenec,pri moste 10:54
34 Lučenec,AS 10:56