Faktúry

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ich organizácie povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach. Pozrite si zoznam faktúr, ktoré boli vystavené obci Šiatorská Bukovinka.

Faktúra Dátum zverejnenia
2022
Faktúra Dátum zverejnenia
2021
Faktúra Dátum zverejnenia
2020
Faktúra Dátum zverejnenia
2019
Faktúra Dátum zverejnenia
2018
Faktúra Dátum zverejnenia
2017
Faktúra Dátum zverejnenia
2016
Faktúra Hodnota faktúry Dátum zverejnenia
2015
Faktúra Dátum zverejnenia
2014
2013
Faktúra Hodnota faktúry Dátum zverejnenia
2012
Žiadna faktúra na zobrazenie.
2011
Faktúra Hodnota faktúry Dátum zverejnenia