Info: voľby do NR SR 2020

Peter Badinka/ 9 januára, 2020/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V prípade ak máte trvalí pobyt v našej obci, ale hlasovať by ste chceli v inom volebnom okrsku na Slovensku je potrebné nám doručiť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na adresu ocusiat.buk@stonline.sk tieto žiadosti prijímame do 13.02.2020.

Hlasovací preukaz si môžte vyzdvihnúť aj osobne na obecnom úrade do 28.02.2020 v úradných hodinách.

Share this Post

Leave a Comment