Zverejnenie – Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu

Peter Badinka/ 4 novembra, 2020/ Úradná tabuľa

           Obec Šiatorská Bukovinka, zverejňuje informáciu o zmene navrhovanej činnosti „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke.  Pripomienky sa môžu podávať v podateľni obecného úradu.

Share this Post