Oznámenie k voľbám 2022

Peter Badinka/ 12 júla, 2022/ Dokumenty, Úradná tabuľa

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) a  Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z.z. oznamujeme (viď. príloha) :

  1. Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie.
  2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov.
  3. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb (10.06.2022).
Share this Post