Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Peter Badinka/ 8 septembra, 2022/ Nezaradené

Zoznam kandidátov na starostu obce: Peter Badinka, Ing. 36 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia,HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva Michaela Babicová, Ing., 39 r., FRSR – štátny zamestnanec, nezávislý kandidát Richard Badinka, Mgr., 41 r., vedúci lomu, nezávislý kandidát Peter Barančík, Bc., 42 r., policajt, nezávislý kandidát Miroslav Barjak, 40 r., vedúci

Read More

Pozvánka na verejné prerokovanie

Peter Badinka/ 25 októbra, 2021/ Dokumenty, Nezaradené, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka a Obec Radzovce ako dotknuté obce Vás, zmysle §34 ods. 2, ods.3 a ods. 5 č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozývajú na verejne prerokovanie navrhovanej činnosti ” Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu”, ktoré sa uskutoční dna 09.11.2021 (utorok) o 14:00 hodine

Read More