Hrad Šomoška v roku 2023

Peter Badinka/ 28 novembra, 2023/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

Tento rok sa na hrade Šomoška pokračovalo v obnove hradných múrov a pre turistov sme pripravili jednu novinku. II. Etapa na záchranných prácach kritického stavu hradbového múru I. V roku 2023 sme pokračovali v záchranných prácach na hradbovom múre I., ktorý sa v roku 2021 zosunul a hrozilo jeho ďalšie poškodenie a zosunutie na náučný chodník. Z tohto dôvodu bol

Read More

Obnova hradu Šomoška v roku 2022

Peter Badinka/ 16 decembra, 2022/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

V roku 2022 sa nám podarilo úspešne nadviazať na predchádzajúci rok a pokračovať v obnovovaní poškodených častí hradu Šomoška, ale podarilo sa nám pridať aj niečo nové. NOVÉ MREŽE NA HRADE ŠOMOŠKA Pred zahájením letnej sezóny sa nám podarilo vymeniť staré a už aj poškodené mreže za nové vyrobené domácim kováčom pánom Ladislavom Komorom. Aj naďalej by sme chceli spolupracovať

Read More

Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Peter Badinka/ 8 septembra, 2022/ Dokumenty, Nezaradené, Úradná tabuľa

Zoznam kandidátov na starostu obce: Peter Badinka, Ing. 36 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia,HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva Michaela Babicová, Ing., 39 r., FRSR – štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka Richard Badinka, Mgr., 41 r., vedúci lomu, nezávislý kandidát Peter Barančík, Bc., 42 r., policajt, nezávislý kandidát Miroslav Barjak, 40 r., vedúci

Read More

Pozvánka na verejné prerokovanie

Peter Badinka/ 25 októbra, 2021/ Dokumenty, Nezaradené, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka a Obec Radzovce ako dotknuté obce Vás, zmysle §34 ods. 2, ods.3 a ods. 5 č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozývajú na verejne prerokovanie navrhovanej činnosti ” Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu”, ktoré sa uskutoční dna 09.11.2021 (utorok) o 14:00 hodine

Read More