Obchodná verejná súťaž

Peter Badinka/ 9 apríla, 2019/ Dokumenty, Dokumenty súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva, Úradná tabuľa/ 0 comments

Obec Šiatorská Bukovinka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy colnice s pozemkom. Na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

Share this Post

Leave a Comment