Marki007/ 7 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Zverejňujeme výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru na stavbu s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hradom Šomoška – vetva “D”.

Share this Post

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*