Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia miestnej komunikácie, stavebný dozor

Marki007/ 7 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Zverejňujeme výzva na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru na stavbu s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hradom Šomoška – vetva “D”.

Share this Post

Leave a Comment