Hrad Šomoška v roku 2023

Peter Badinka/ 28 novembra, 2023/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

foto: Erik Urbančok, archív: obec Š. Bukovinka

Tento rok sa na hrade Šomoška pokračovalo v obnove hradných múrov a pre turistov sme pripravili jednu novinku.

II. Etapa na záchranných prácach kritického stavu hradbového múru I.

V roku 2023 sme pokračovali v záchranných prácach na hradbovom múre I., ktorý sa v roku 2021 zosunul a hrozilo jeho ďalšie poškodenie a zosunutie na náučný chodník. Z tohto dôvodu bol vypracovaný projekt statického zabezpečenia a od sezóny 2022 sme pristúpili k obnove tejto časti hradu Šomoška. V tomto roku sa nám podarilo z Ministerstva kultúry v programe Obnovme si svoj dom získať dotáciu vo výške 16 000€ na odstránenie havarijného stavu. Hradný múr je obnovený do pôvodného stavu s trvalou ochranou koruny tzv. vegetačným nadstavcom.

Zvýšenie komfortu návštevníkov

Ako každý rok aj v tomto roku sme sa pokúsili priniesť niečo nové. Novinka sa nebude dotýkať priamo hradu Šomoška ale jeho vstupného areálu. Z Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 8000€. Vďaka tejto dotácií sa nám podarilo vybudovať nové toalety, ktoré budú pre turistov k dispozícií už od budúcej sezóny. Ešte pred zahájením sezóny dôjde ku “kozmetickým” úpravám v okolí toaliet.

Plány na rok 2024

V roku 2024 nás čaká jedno krásne výročie Národná prírodná rezervácia Šomoška bude oslavovať 70-te výročie vyhlásenia tejto lokality za chránenú. Pri tejto príležitostí bude pre turistov pripravených niekoľko sprievodných akcií o ktorých vás budeme včas informovať. Aj budúci rok sme sa zapojili do programu OSSD Ministerstva kultúry kde by sme chceli pokračovať v obnove hradbového múru I.

So susednou samosprávou mestom Šalgotarján sme sa zapojili do cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU vďaka ktorej je plánovaná obnova vstupnej delovej bašty a vstupnej brány. Rekonštrukcie sa dočká aj Krúdyho prameň, ktorý sa od roku 2000 len opravoval. Doplnia sa nové informačné tabule a pribudnú aj panoramatické tabule na delovej bašte III. (bašta s výhliadkou).

Budúci rok bude prebiehať na hrade Šomoška aj archeologický prieskum v dvoch lokalitách. Prvý prieskum bude v interiéry delovej bašty II. (bašta so strechou) na 2. nadzemnom podlaží. Prieskum je potrebné vykonať nakoľko je plánované interiér uzavrieť a položiť keramickú tehlovú dlažbu. Tieto úpravy budú vykonané z dôvodu budúceho osadenie expozície. Druhý prieskum bude prebiehať v interiéry delovej bašty III. (bašta s vyhliadkou) tento prieskum je súčasť zahájenia kompletnej obnovy delovej bašty III. Súčasne s archeologickým prieskumom bude prebiehať aj architektonicko-historický výskum. Po ukončení týchto krokov obnovy bude vypracovaný projekt na sprístupnenie všetkých podlaží delovej bašty III.

Novinky sa budú týkať aj vstupného areálu kde by mali pribudnúť nové prvky.

POĎAKOVANIE

Naše ĎAKUJEM, patrí Vám TURISTOM, ktorí ste aj v tomto roku hodne navštívili hrad Šomoška, vďaka vám sa nám darí pokračovať v obnove .

Vďaka patrí Ministerstvu kultúry, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Krajskému pamiatkovému úradu, Správe CHKO Cerová vrchovina a každému kto prispel k obnove a zveľadení hradu Šomoška – PERLY NOVOHRADU

ĎAKUJEME

Ing. Peter Badinka – starosta obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post