Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Peter Badinka/ 22 februára, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Volebný okrsok sa bude nachádzať na Obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke

Odkaz: Zoznam kandidatov

POZNÁMKA: Kandidát č. 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.,  sa VZDAL kandidatúry.

Kandidát č.10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., sa VZDAL kandidatúry

Odkaz: Informacie pre volica

Share this Post

Leave a Comment