Cesta 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK

Peter Badinka/ 13 augusta, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Obec Šiatorská Bukovinka na žiadosť MŽP SR zverejňuje podklady na posúdenie vplyvu cesty 21 medzi Salgotarján HU a hranicou SK. Dokumenty sú prílohou tejto správy a je možné do nich nahliadnuť aj v pracovných hodinách na obecnom úrade. Pripomienky je možné podávať do 30 dní v podateľni obecného úradu.

Share this Post

Leave a Comment