Sčítanie obyvateľov

Peter Badinka/ 27 januára, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),

Read More

VZN č.01/2020

Peter Badinka/ 15 decembra, 2020/ Dokumenty, Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Šiatorská Bukovinka