Munipolis – MOBILNÍ ROZHLAS

Peter Badinka/ 19 septembra, 2023/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Vážení občania,spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis? ·  Počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu·  Novinky z

Read More

Oslavy 100-tého výročia osídlenia obce Šiatorská Bukovinka

Peter Badinka/ 7 júla, 2023/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Toto krásne výročie si pripomíname od roku 1923 , kedy prvý rodáci z Podpoľania začali osídľovať našu obec. Oslavy prebehli v dvoch dňoch:Dňa 30.06.2023 v piatok sa uskutočnil Galavečer, na ktorom boli udeľované poďakovania najstarším obyvateľom obce a ocenenia. Cena obce Šiatorská Bukovinka bola udelená bývalým starostom obce Júliusovi Ševčíkovi a Jurajovi Badinkovi za rozvoj obce počas ich pôsobenia vo funkcií starostu obce.

Read More

Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Peter Badinka/ 8 septembra, 2022/ Dokumenty, Nezaradené, Úradná tabuľa

Zoznam kandidátov na starostu obce: Peter Badinka, Ing. 36 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia,HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva Michaela Babicová, Ing., 39 r., FRSR – štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka Richard Badinka, Mgr., 41 r., vedúci lomu, nezávislý kandidát Peter Barančík, Bc., 42 r., policajt, nezávislý kandidát Miroslav Barjak, 40 r., vedúci

Read More

Oznámenie k voľbám 2022

Peter Badinka/ 12 júla, 2022/ Dokumenty, Úradná tabuľa

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) a  Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov č. 209/2022 Z.z. oznamujeme (viď. príloha) : Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Read More

Pozvánka na verejné prerokovanie

Peter Badinka/ 25 októbra, 2021/ Dokumenty, Nezaradené, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka a Obec Radzovce ako dotknuté obce Vás, zmysle §34 ods. 2, ods.3 a ods. 5 č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pozývajú na verejne prerokovanie navrhovanej činnosti ” Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu”, ktoré sa uskutoční dna 09.11.2021 (utorok) o 14:00 hodine

Read More

Zverejnenie – Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu

Peter Badinka/ 21 októbra, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka, zverejňuje informáciu o hodnotení navrhovanej činnosti a o začatí konania „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke. Kópie je možné vyhotovovať len na vlastné náklady. Pripomienky sa môžu podávať v podateľni obecného úradu do 30 dní od zverejnenia správy. Dokumentácia a prílohy sú k nahliadnutiu aj na webovom sídle

Read More

Sčítanie obyvateľov

Peter Badinka/ 27 januára, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),

Read More