Voľba poštou pre voľby do NR SR 2020

Peter Badinka/ 5 novembra, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 (ďalej len „voľby“), konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimojej územia podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) . Voliči môžu požiadať obec v ktorej majú trvalý pobyt o voľbu poštou. Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Kontaktné údaje:
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka 41
98558 Radzovce

mail: ocusiat.buk@stonline.sk

Share this Post

Leave a Comment