Obnova hradu Šomoška v roku 2021

Peter Badinka/ 15 decembra, 2021/ Náučné chodníky, Úradná tabuľa

foto: Eligius Végh

Veľký krok vpred v obnove hradu ŠOMOŠKA

V roku 2021 sa nám podarilo začať s dlho očakávanou obnovou hradu Šomoška. Sme vďační Ministerstvu kultúry ktoré uvoľnilo prostriedky a v rámci programu Obnovme svoj dom nám bola umožnená oprava poškodených častí hradu. Tento rok bol prvý v ktorom boli v rámci obnovy zapojený aj nezamestnaní občania obce, ktorí vykonávali pomocné a prípravné práce. Obnova hradu sa odvíjala od podkladov, ktoré boli vypracované v roku 2020 a to Statickým posudkom hradu, ktorý poukázal na tie najpoškodenejšie časti hradu Šomoška. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom sme vybrali Vstupnú delovú baštu hradu ako prvú v dlhom maratóne opráv ktoré hrad Šomoška čakajú.

foto: Peter Badinka

Následne bol spracovaný Architektonicko-historický výskum ako podklad k realizácií obnovy. Zapojenie nezamestnaných bolo veľkým prínosom k obnove hradu Šomoška. V lete bol vyčistený interiér vstupnej veže aby mohol prebehnúť archeologický výskum. Pracovníci v rámci obnovy opravili poškodené zábradlia v areály hradu na miestach kde zábradlie chýbalo bolo doplnené nové. Práce pokračovali po celom hrade vo veži s vyhliadkou boli odstránené staré trámy a interiér sa upratal. Do budúcna sa počíta aj so sprístupnením tejto veže. Na konci leta prebehol aj archeologický prieskum pri ktorom bolo objavených veľké množstvo črepín.

Sonda v interiéri vstupnej veže

Po archeologických prácach a začalo s obnovou poškodeného plášťa veže. Obnova bola vykonávaná v mesiacoch október a november, nakoľko v týchto mesiacoch je nižší počet návštevníkov.

pred a po obnove

NOVÁ TURISTICKÁ ATRAKCIA V HRADNEJ VEŽI

Ďalšou novinkou ktorej sa hrad Šomoška dočkal bolo plánované sprístupnenie štvrtého nadzemného podlažia v II. delovej bašte hradu Šomoška (veža so strechou). Vďaka dotácií z Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám aj v tomto roku podarilo pripraviť pre turistov zaujímavú atrakciu. Do budúcna je v plánované vybudovanie expozície vo veži.

OHROZENÁ TURISTICKÁ SEZÓNA V ĎALŠOM ROKU

V budúcom roku nás čaká veľká výzva, nakoľko jeden z hradných múrov vykazuje veľké poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť zosunutia hradného múru na chodník vedúci z maďarskej strany. Z tohto dôvodu už máme v príprave projekt na statické zabezpečenie poškodenej časti hradu. V priebehu tohto roku sme odklonili turistov od miesta poškodenia a zamedzili prístup do chodby pod múrom.

POĎAKOVANIE

V prvom rade sa chceme poďakovať návštevníkom hradu Šomoška vďaka ktorým sme schopný spolufinancovať všetky projekty, ktoré prebiehajú na obnove hradu.

Naše Ďakujem patrí Ministerstvu kultúry, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Krajskému pamiatkovému úradu, Správe CHKO Cerová vrchovina a každému kto prispel k záchrane našej PERLY NOVOHRADU

ĎAKUJEM Ing. Peter Badinka – starosta obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post