Oslavy 100-tého výročia osídlenia obce Šiatorská Bukovinka

Peter Badinka/ 7 júla, 2023/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Toto krásne výročie si pripomíname od roku 1923 , kedy prvý rodáci z Podpoľania začali osídľovať našu obec.

obr.1 Plagát podujatia


Oslavy prebehli v dvoch dňoch:
Dňa 30.06.2023 v piatok sa uskutočnil Galavečer, na ktorom boli udeľované poďakovania najstarším obyvateľom obce a ocenenia. Cena obce Šiatorská Bukovinka bola udelená bývalým starostom obce Júliusovi Ševčíkovi a Jurajovi Badinkovi za rozvoj obce počas ich pôsobenia vo funkcií starostu obce. Čestné občianstvo bolo udelené rodákom JUDr. Štefanovi Balážovi, PaedDr. Milanovi Ponickému a JUDr. Jaroslavovi Komorovi. S programom sa predstavila ĎATELINKA Ľudová hudba Ondreja Molotu z Detvy a sólisti, ďalej v programe vystúpila Katarína Perencseiová-Procházková, operná speváčka členka súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. Záver programu patril opernému spevákovi Martinovi Babiakovi s klavírnym sprievodom Daniela Buranovského.


Dňa 01.07.2023 v sobotu sa v športovom areály uskutočnili oslavy storočnice. Pred oficiálnou častou programu boli pre hostí pripravené Regionálne produkty, rôzne pochutiny či už od miestnych alebo aj cezpoľných kuchárov. Pre najmenších nechýbali ani skákacie hrady. Program začínal príhovorom starostu a stručnou históriou obce ktorú predniesla moderátorka programu Vladimíra Malčeková. Kultúrny program zahájilo spevácke kvarteto L’amour, náladu rozprúdila Mafia Corner po ktorej vystúpil folklórny
súbor Ipeľ z Lučenca. Ďalej vystúpil mladý talentovaný spevák Radoslav Tóth. Rodákov prišli pozdraviť aj z Podpoľania konkrétne FS Podpoľanec z Detvy. Hlavným hosťom programu bola skupina Modus Memory Mariana Greksu ktorá bola zlatým klincom programu osláv s ohňostrojom na záver. Do rána prebiehala zábava s DJ Mirec.


Na záver by som sa chcel poďakovať sponzorom bez ktorých by sa tieto oslavy nezaobišli:
Naša vďaka patrí:
Pánovi Jaroslavovi Komorovi
Pánovi Milanovi Šimonákovi – Koľajové a dopravné stavy Košice
Pani Kvetoslave Dedinskej – D-Nábytok Lučenec
Pánovi Marekovi Spodniakovi – SPODSTAV

Banskobystrickému samosprávnemu kraju
Pánovi Júliusovi Ševčíkovi ml.
Rodine Hanesovej
Pánom Čajkovskému a Tomášikovi – Č&T Okno PLUS Pánovi Petrovi Čulákovi z firmy EASY PACK

Peter Badinka starosta obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post