Obecný rozpočet 2023

Peter Badinka/ 13 decembra, 2022/ Dokumenty, Dokumenty súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva, Úradná tabuľa

Schválený obecný rozpočet na rok 2023 obecným zastupiteľstvom 12.12.2022

Share this Post