Zmluva o dielo z 15.08.2023

Peter Badinka/ 18 augusta, 2023/ Dokumenty, Úradná tabuľa, Zmluvy a objednávky

PREDMET: Záchranné práce na KRITICKOM STAVE severnej časti hradbového múru hradu Šomoška – II. ETAPA – stabilizácia a záchrana ohrozených častí hradu Šomoška

Share this Post