Plán zberu TKO a SZ v obci na rok 2019

Peter Badinka/ 15 februára, 2019/ Úradná tabuľa/ 0 comments

TKO – Tuhý komunálny odpad (každý druhý piatok v mesiaci)

SZ – Separovaný zber

Share this Post

Leave a Comment