Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkymi hodnotami na stavebné práce

Peter Badinka/ 15 júla, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

V prípade záujmu je projektová dokumentácia k dispozícií na nahliadnutie na obecnom úrade poprípade možnosť poslať mailom.

Share this Post