Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu.

Peter Badinka/ 3 júla, 2020/ Náučné chodníky, Úradná tabuľa

Partnermi projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu” sú mesto Fiľakova obec Šiatorská Bukovinka, maďarskí partneri mesto Bátonyterenye  a riaditeľstvo Národného parku Bükk. Všetci partneri spolu získajú viac ako 2,1 milióna eur

V Šiatorskej Bukovinke vďaka dotácii komplexne zrekonštruovali cestu k hradu Šomoška Z poskytnutej dotácie takmer 150-tisíc eur dokončila komplexnú rekonštrukciu cesty, týmto vznikla ako nová prístupová cesta k hradu, a zabezpečila obec tiež aj propagačné materiály: keramické poháre, keramické sety – ako mistene remeselnícke výrobky a vydala jednu krásnu foto knihu so zábermi z riešeného územia a jeho okolia (katastrálne územie mesta Bátonyterenye HU, Salgótarján HU, obec Šiatorská Bukovinka SK a mesto Fiľakovo SK).

Fiľakovu ako vedúcemu partnerovi projektu z dotácie pripadne takmer 928-tisíc eur. Vďaka nim zmení tvár podhradie a časť dolného hradu. Rekonštrukciou prešli tri prístupové cesty pod hradom, vybudovalo sa parkovisko pre turistické autobusy i osobné autá. Pri parkovisku vznikli nové verejné toalety, upravil sa terén a vysadí zeleň i trávnik. V projekte sa ráta aj s vybudovaním infobodu v dnes už nevyužívanej bašte, kde bude strážca parkoviska a jeden informačný terminál. Zmenami prejde aj samotný hrad, v ktorom vznikne nová umelecká vstupná brána a zastreší sa delová bašta pod Bebekovou vežou. V nej vznikne priestor, kde si budú môcť návštevníci vyplniť čakanie na prehliadku, napríklad pútavou prezentáciou hradov historického Novohradu. Rekonštrukciou prešiel aj takzvaný vínny dom, v ktorom sa vytvorí prezentačný priestor pre remeslá. Budovať sa bude aj „archeoprak” s informačnými tabuľami. Bebekova bašta tiež dostane novú strešnú krytinu. 

 Mesto Bátonyterenye zrekonštruuje obslužné budovy kaštieľa Gyurky-Solymosiovcov (dôstojnícke a služobné byty), ktoré využijú na reprezentáciu Palóckej kultúry. Riaditeľstvo Národného parku Bükk plánuje v areáli hradu Baglyaskő v Salgótarjáne peniaze využiť na archeologické výskumy, ktorých výsledky odprezentuje v archeoparku. Plánuje tiež revitalizáciu areálu, napríklad vybudovaním detského ihriska, verejných toaliet a osadením náučných tabúľ.

Predmetom spoločného projektu bude aj zabezpečenie spoločnej stratégie a mobilnej aplikácie, organizovanie workshopov a konferencií. Spoločným cieľom projektu je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva a vytvorenie rozvinutej severojužnej turistickej osi cez hranice v historickom Novohrade. Projekt „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu” prebieha od 1. septembra 2017 do 30.novembra 2020.

Share this Post