Obnova hradu Šomoška v roku 2022

Peter Badinka/ 16 decembra, 2022/ Náučné chodníky, Nezaradené, Úradná tabuľa

foto: CBS

V roku 2022 sa nám podarilo úspešne nadviazať na predchádzajúci rok a pokračovať v obnovovaní poškodených častí hradu Šomoška, ale podarilo sa nám pridať aj niečo nové.

NOVÉ MREŽE NA HRADE ŠOMOŠKA

Pred zahájením letnej sezóny sa nám podarilo vymeniť staré a už aj poškodené mreže za nové vyrobené domácim kováčom pánom Ladislavom Komorom. Aj naďalej by sme chceli spolupracovať s domácimi majstrami na obnove našej pamiatky.

OBNOVA DELOVEJ BAŠTY I. – vstupná veža

V tomto roku sa nám podarilo pokračovať v prácach na delovej bašte I. a to v takej miere že sme úspešne obnovili obvodový plášť bašty a tým zabezpečili že sa už do budúcna nebude viac rozpadávať. V ďalších rokoch budeme musieť dokončiť korunu bašty a zabezpečiť pahýľ. Obnova delovej bašty bola spolufinancovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý túto obnovu podporil sumou 9000,00 €

ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA KRITICKOM STAVE HRADBOVÉHO MÚRU I.

Kritický stav, ktorý nastal po zosuve časti múru sa nám podarilo v tomto roku zabezpečiť a z časti aj obnoviť. Pred zahájením prác bol vykonaný archeologický prieskum, vďaka ktorému sa nám podarilo nájsť pár artefaktov (fajky, črepiny), ktoré by sme chceli do budúcna vystaviť na hrade Šomoška. Nasledovalo vyčistenie zosunutej časti muriva a uvoľnenie priestranstva pre stavbu lešenia, ktoré bolo potrebné pri obnovovaní hradbového múru. Práce boli zahájené v jesenných mesiacoch, kedy je hrad menej navštevovaný. Finančné prostriedky sa nám podarilo získať zo zdrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom vo výške 26000,00 €

PLÁNY DO ROKU 2023

V roku 2023 máme v pláne pokračovať na záchranných prácach na hradbovom múre I. a pripraviť sprístupnenie pivnice hradnej veže. Veľká výzva nás čaká s delovou baštou III., ktorú by sme chceli celú sprístupniť a možno sa nám podarí nájsť aj tajný tunel. V spolupráci s Geoparkom Novohrad-Nógrad chceme umiestniť na hrade nové informačné tabule o histórií a povestiach o hrade Šomoška.

POĎAKOVANIE

Naše Ďakujem, patrí hlavne Vám TURISTOM, ktorí ste ani v tomto roku nezanevreli na náš hrad a ďalej ho navštevujete, lebo vďaka vám sa nám darí Hrad Šomoška tak úspešne obnovovať.

Vďaka patrí Ministerstvu kultúry, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Krajskému pamiatkovému úradu, Správe CHKO Cerová vrchovina a každému kto prispel k obnove a zveľadení Hradu Šomoška – PERLY NOVOHRADU

ĎAKUJEM Ing. Peter Badinka – starosta obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post