Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Marki007/ 15 marca, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 28.3.2018 08:00 do 28.3.2018 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Ďalšie prerušenia distribúcie elektrickej energie sú plánované v termínoch:

  • od 9.4.2018 08:00 do 9.4.2018 16:00
  • od 10.4.2018 08:00 do 28.3.2018 14:50
Share this Post

Leave a Comment