Komunálne voľby 2018 – zoznam kandidátov

Marki007/ 26 septembra, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Vážení občania,

obec Šiatorská Bukovinka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby starostu obce podľa jednotlivých volebných obvodov nasledovne:

Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva (volebný obvod č. 1)

  1. Richard Badinka, Mgr., 37r., vedúci lomu Šiatorská Bukovinka, nezávislý kandidát
  2. Peter Barančík, Bc., 38r., štátny zamestnanec – policajt, nezávislý kandidát
  3. Miroslav Barjak, 36r., vedúci výroby, nezávislý kandidát
  4. Sabína Feherváryová, 21r., pracovníčka personalistka, nezávislá kandidátka
  5. Jozef Gondáš, 44r., mäsiar, SMER – sociálna demokracia
  6. Renáta Spodniaková, 49r., ekonómka, SMER – sociálna demokracia
  7. Július Ševčík, 46r., SZČO, nezávislý kandidát

Kandidáti pre voľby starostu (volebný obvod č. 1)

  1. Peter Badinka, Ing., 32r., referent – Česmad Slovakia, SMER – sociálna demokracia

 

pozn. 1: údaje pri kandidátoch sú uvedené v tvare: poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

pozn. 2: kandidáti sú uvedení v abecednom poradí podľa priezviska

pozn. 3: uvedený je názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta

 

Share this Post

Leave a Comment