Zasadnutie obecného zastupiťeľstva 04/2020

Peter Badinka/ 22 mája, 2020/ Dokumenty, Dokumenty súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva, Úradná tabuľa

Pozývame Vás na zasadanie obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa uskutoční 27.05.2020 o 18:00

Share this Post