Rozhľadňa: Pozrime sa na tri hrady

Marki007/ 13 decembra, 2017/ Úradná tabuľa/ 0 comments

Hodnotiaca správa o zrealizovanom projekte

Názov projektu: Pozrime sa na tri hrady
Prijímateľ žiadosti: Obec Šiatorská Bukovinka č. 41, 985 58 Radzovce
Dátum a miesto realizácie: Predpokladaný termín dokončenia: november 2017

Cieľom projektu bolo postaviť výhliadkovú plošinu z ktorej bude výhľad na tri hrady Šomoška, Fiľakovo a Salgó hrad v Maďarskej republike. Hrad Šomoška je Národnou kultúrnou pamiatkou, ktorý navštevuje množstvo turistov z domova aj zo zahraničia a týmto prvkom sa im zatraktívni pobyt v tejto našej lokalite. Bude tak isto zaujímavá aj pre milovníkov fotografovania širokého okolia.

Šesť zamestnancov obecného úradu prijatých na pracovnú zmluvu cez projekt “Cesta na trh práce” vytvorili túto rozhľadňu. Finančná dotácia na rok 2017 v sume 1400,00 €, bola poskytnutá Banskobystrickým samosprávnym krajom na základe VZN BBSK č. 25/2014, zmluvy č. 401/2017/ODDF.

Obec Šiatorská Bukovinka použila finančnú dotáciu na materiál, ktorý bol potrebný na výstavbu a práce s tým spojené. Vďaka prispeniu Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo postaviť túto rozhľadňu a hlavne bude slúžiť návštevníkom Šomošky.

Share this Post

Leave a Comment