Zmluva o dielo 2020 č.1

Peter Badinka/ 7 septembra, 2020/ Dokumenty, Úradná tabuľa, Zmluvy a objednávky

Objednávateľ: Obec Šiatorská Bukovinka

Zhotoviteľ: Ertix s.r.o.

Stavebné práce

Share this Post