Zmluva o dielo 2020 č.2

Peter Badinka/ 16 októbra, 2020/ Dokumenty, Zmluvy a objednávky

Objednávateľ: Obec Šiatorská Bukovinka

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o.

Stavebné práce

Share this Post