Zastupiteľstvo 02/2019

Peter Badinka/ 2 apríla, 2019/ Dokumenty, Dokumenty súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva/ 0 comments

Druhé zastupiteľstvo v roku 2019 sa uskutoční 05.04.2019 o 18:00

Share this Post

Leave a Comment